top of page

ASIAKASYMMÄRRYS

Pystyäkseen parhaiten auttamaan asiakkaitaan ja saamaan työstään oikean korvauksen, yrittäjän on ymmärrettävä asiakkaidensa maailmaa syvemmällä tasolla.

"Ymmärrä millaisesta avusta

asiakas haluaa maksaa."

Asiakasymmärrys

Mikä on asiakkaan perimmäinen ongelma, johon hän hakee muutosta ja mikä on asiakkaan toivoma lopputulema, jossa ongelma on ratkennut. Miten voit muotoilla palvelujasi asiakkaan tarpeita vastaamaan ja miten voit niistä asiakkaalle ymmärrettävästi viestiä.

Muutos

Asiakasymmärryksen lisääminen muuttaa toimintasi ja viestintäsi kalliista ja turhauttavasta arvailuista, oletuksista, tietämättömyydestä ja väärien asioiden tekemisestä tiedolla johtamiseen ja ymmärryksellä palvelemiseen. Se auttaa sinua saamaan juuri yrityksellesi oikeat asiakkaat ja se auttaa asiakkaitasi saamaan tarvitsemaansa palvelua. Se auttaa heitä ymmärtämään palvelujasi ja helpottaa ostamista. 

bottom of page