top of page

TIIMITUNTEMUS

Vaikuttavan tiimin toiminta lähtee jokaisen tiimiläisen itsetuntemuksesta ja itsensä johtamisesta. Tämän lisäksi tiimiläiset tuntevat toistensa vahvuudet ja heikkoudet sekä vuorovaikutus- ja toimintatavat. Tiimillä on jaettu ja merkityksellinen visio, joka ohjaa heidän toimintaa ja päätöksen tekoa syvemmällä tasolla. Tiimissä on turvallista olla oma itsensä, ottaa vapautta ja vastuuta, käydä dialogia ja oppia yhdessä.

"Yhdessä teemme ihmeitä."

TIIMITUNTEMUS

Vaikuttavan tiimin toiminta lähtee jokaisen tiimiläisen itsetuntemuksesta ja itsensä johtamisesta. Tämän lisäksi tiimiläiset tuntevat toistensa vahvuudet ja heikkoudet sekä vuorovaikutus- ja toimintatavat. Tiimillä on jaettu ja merkityksellinen visio, joka ohjaa heidän toimintaa ja päätöksen tekoa syvemmällä tasolla. Tiimissä on turvallista olla oma itsensä, ottaa vapautta ja vastuuta, käydä dialogia ja oppia yhdessä.

"Yhdessä teemme ihmeitä."

tiimivalmennus

Muutos

 

Tiimin kehittämisessä muutos syntyy siitä, kun ihmiset pääsevät ymmärtämättömyydestä, turhautumisesta ja katkeruudesta siihen, että jokainen tiimiläinen tiedostaa omat ja muiden lähtökohdat, haluaa ottaa vastuun itsestään ja yhteiseen tavoitteeseen etenemisestä. Voimavaroja ei käytetä enää turhien väärinkäsitysten selvittämiseen, väärissä tehtävissä kuormittumiseen, keskinäiseen kilpailuun ja ulkopuolisten syiden etsimiseen vaan laadukkaaseen toimintaan.

TIIMIYMPYRÄ

ETY-ympyrä

TIIMIVALMENNUKSISTA

Kesto

Voit valita alla olevasta viidestä teemasta yksittäisen 2–3h valmennuksen tai yhdistellä niitä tarpeidenne mukaan – vaikka kattavan viiden session valmennuksen esim. kahden päivän aikana.

Kohderyhmä

Soveltuu erityisesti edelläkävijä tiimeille, jotka hakevat rohkeasti uudenlaisia menetelmiä yksilöiden ja tiimin potentiaalin valjastamiseen sekä haluavat oppia tavoitteellista yhteisöohjautuvuutta.

Tavoite

Pureutua syvemmällä tasolla yksiöiden ja tiimin toimintaan sekä yhteisöohjautuvuuteen vaikuttaviin teemoihin. Valmennuksen vaikuttavuus syntyy siitä, että osallistujat voivat syventää oman persoonallisuustyylinsä ymmärrystä ja harjoitukset auttavat soveltamaan opittua käytännössä.

Tyyli

Valmennukset yhdistävät teoriaa ja käytäntöä. Mikäli valmennukseen liitetään ennakko- ja jälkikysely tiimin jäsenille, voidaan valmennuksen sisältö kohdentaa tarkemmin osallistujien tarpeiden mukaan. Valmentajan tyyli on sensitiivinen, innostava ja tavoitteellinen. Hän kykenee säätämään tyyliä tiimin mukaan.

KOOSTA OLENNAISET

Jani Moisala kuva.jpg

Tiimivalmennus

Elomatic

Bondauttaja-Anna veti meille kehityspäivät, jossa tutustuimme itseemme ja toisiimme sekä määrittelimme tiimin tarkoituksen, nykytilan ja tavoitteet. 

Päivien tuloksena tiimimme on entistä vahvempi ja päämäärätietoisempi sekä yrityksemme, tiimimme ja henkilökohtaiset tavoitteemme

ovat linjassa.

 

Anna veti päivät todella ammattimaisesti sekä loi lämpimän ja turvallisen ilmapiirin. Lisäksi hän valmistautui päiviin huolella ja tuotti meille erittäin hyvät koostemateriaalit.

 

Annan on aivan huippu bondauttaja!

Jani Moisala

Director, Digital Business Development

Machinery & Equipment

Elomatic

bottom of page