top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Bondauttaja Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.2.2023. 

Kaikessa toiminnassani haluan käsitellä tietojasi luottamuksella ja kunnioittaen.

 

Evästeet

Verkkosivuilla hyödynnetään evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet ovat käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle tallennettavia pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla selaimen käyttäjä voidaan tunnistaa. Nämä kerätyt tunnistetiedot voivat olla erilaisia teknisiä tietoja kuten ip-osoite, selain tai mahdolliset sivustoomme viittaavat verkkosivustot. Lisätietoja verkkosivujemme evästeistä saat osoitteesta: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 

Vaikka keräämämme tiedot katsotaan kuuluvan henkilötietoihin, eivät ne kuitenkaan ole suoraan yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön. Evästeet voivat olla väliaikaisia, jolloin ne poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet selaimen tai pysyviä, jolloin ne säilyvät pidemmän, ennalta määritellyn ajan.

 

Sinulla on mahdollisuus itse määritellä, missä määrin haluat sallia evästeiden toiminnan tietokoneessasi. Verkkosivuston asetuksia muuttamalla voit estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa jo tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivustomme toimivuuteen.

Kolmansien osapuolien evästeet

On huomattava, että kolmansien osapuolten palvelut, jotka käyttävät evästeitä tai muita seurantakohteita palveluidemme kautta, voivat olla omia tietoja tietojen keräämisestä ja tallentamisesta. Näiden käytäntöjen valvonta ei kuulu tämän käytännön piiriin, emmekä käytä mitään kontrollia näihin käytäntöihin.
 

Näiden evästeiden käyttöä säännellään saman kolmannen osapuolen laatimien sääntöjen mukaisesti. Siksi pyydämme teitä ottamaan huomioon tietosuojaa koskevat tiedot ja tiedot siitä, miten verkkosivuilla julkaistuja evästeitä voidaan hallita tai poistaa käytöstä:

Wix-tietosuoja ja evästeet: https://www.wix.com/about/privacy

Google tietosuoja ja evästeet:  https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Google Analytics tietosuoja ja evästeet https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

1. Rekisterinpitäjä

Bondauttaja Oy

Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anna Sorko, anna.sorko@bondauttaja.com, 0409011669

 

3. Rekisterin nimi

Bondauttajan verkkopalvelun käyttäjä- ja jäsenrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Markkinointi- ja asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, organisaatio ja yhteystiedot. Asiakasrekisterin tietoja ei yhdistetä asiakassuhteessa syntyviin väliaikaisiin muistiinpanoihin. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietojen säilyttämisaika vaihtelee käsittelytarkoituksen mukaan ja tietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään, kuin se on tarpeellista niihin tarkoituksiin nähden, joita varten tiedot on kerätty. Markkinointitarkoituksiin rekisteröityneiden osalta säilyttämisaika on 3 vuotta siitä, kun rekisteröity on viimeksi osoittanut aktiivisuutta rekisteripitäjän palveluita kohtaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisenmedian palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. mm. yrityskaupan yhteydessä, laskutukseen tai perintään liittyen, riitatilanteiden ratkomiseen oikeustoimissa tai kuluttajansuojassa tai muussa niihin rinnastettavassa tahossa. Lakiin perustuvassa pakottavassa tilanteessa. 
Verkkokaupan tiliotteelle tulostuu asiakkaan nimi sekä sähköpostiosoite. Tiliotteita käsittelee myös tilitoimisto.Tietoja ei si
irretä ulkomaille. Wix-verkkosivualusta on kuitenkin 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Seuraavat tahot saattavat saada tietoonsa, että olette asiakkaanamme.
Facebook, Instagram, YouTube, Googlen palvelut, Holvi, Wix, Tilitoimisto Tiliterä ja Verotoimisto. 

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli kuukauden kuluessa.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli kuukauden kuluessa.

12. Tietosuojaloukkaukset

Tietosuojaloukkauksista ilmoitetaan asianomaisille GDPR mukaisesti ja yritys sitoutuu noudattamaan asetusta.
 

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Yritys kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.  Yrityksemme suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

bottom of page