top of page

Sopimusehdot

Päivitetty 15.1.2024

Nämä toimitusehdot koskevat Asiakkaan ja Bondauttajan (myöhemmin “Palveluntarjoaja”) välistä kaupankäyntiä.

1. Toimitusehdot 

Bondauttaja Oy, Y-tunnus 3342248-8 (myöhemmin Palveluntarjoaja) myy valmennus- ja konsultointipalveluja fyysisissä tiloissa ja verkkopalveluna. Palvelua myydään yksityisille ja organisaatioille (myöhemmin Asiakas). Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Sivustolla esitetyt palvelun hinnat sisältävät yksityisille henkilöille arvolisäveron ja yrityksille hintoihin lisätään arvonlisävero.  

 

2. Verkkokaupan yhteystiedot 

Sähköposti: anna.sorko@bondauttaja.com 

Postiosoite: Crazy Town, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä

 

3. Palvelun tilaaminen 

Tilaus voidaan tehdä suullisesti tai sähköpostitse. Tehdessäsi tilauksen tai vahvistaessasi tarjouksen, hyväksyt nämä toimitusehdot sekä palvelujen hinnat. Tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse tilaushetkellä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

 

4. Tilauksen maksaminen 

Palvelun tarjoaja lähettää verkkolaskun Holvi-yritystilin kautta. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen.  

5. Asiakkaan peruutus 

Peruminen tapahtuu ilmoittamalla palveluntarjoajalle sähköpostitse anna.sorko@bondauttaja.com.

 

Kursseissa, työpajoissa ja luennoissa

 • 30 päivää ennen – koko maksu palautetaan

 • 14 päivää ennen – asiakkaalta veloitetaan 25% maksusta

 • Vähemmän kuin 14 päivää – asiakkaalta veloitetaan koko maksu

 

Henkilökohtaisissa valmennuksissa

 • Henkilökohtaiset tapaamiset voidaan siirtää vähintään 48 tunnin kuluessa ennen tapaamisen alkua maksutta lähettämällä viestiä. 

 • Lyhyemmän varoitusajan peruutuksissa aikasi katsotaan käytetyksi. 

 • Henkilökohtaisilla tapaamisilla ei ole peruutusoikeutta. 

 • Mikäli ilmoitus on tehty mainitussa ajassa, tapaamiselle pyritään ensisijaisesti löytämään uusi aika.

 

Yksityisen asiakkaan (kuluttajan) peruuttamisoikeus

 

 • Kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä sähköpostitse (anna.sorko@bondauttaja.com) Palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. 

 • Jos Palvelun suorittaminen on kuluttajan pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on peruuttamistapauksessa maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Muussa tapauksessa, mikäli kuluttaja on maksanut Palvelusta etukäteen, Palveluntarjoaja palauttaa kaikki kuluttajalta saadut suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan. Palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jota kuluttaja on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei kuluttaja ole nimenomaisesti suostunut muuhun.

 

6. Palveluntarjoajan peruutus

 

Kursseissa, työpajoissa ja luennoissa

 • Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa kurssin, työpajan tai luennon mikäli riittävää määrää osallistujia ei ole, eikä Palvelulla ole yhtä Tilaajaa.

 • Jos kurssi joudutaan peruuttamaan, osallistujia ei veloiteta

 • Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään Asiakkaalle muodostuvista suorista tai epäsuorista kuluista peruutukseen liittyen kuten matkat tai majoitus. Ainoa mitä asiakkaalle hyvitetään, on ennalta saatu kurssimaksu.

 

Henkilökohtaisissa valmennuksissa

 • Poikkeuksellisesti Palveluntarjoja saattaa joutua siirtämään valmennustapaamista esimerkiksi oman tai läheisen sairastumisen taikka muun painavan syyn vuoksi. 

 • Valmentaja ilmoittaa asiakkaalle siirrosta 48 tuntia etukäteen, mikäli se on mahdollista. 

 • Valmentaja pyrkii sopimaan uuden valmennustapaamisen mahdollisimman nopeasti Asiakkaan kanssa. 

 • Siirron vuoksi peruuntuneesta tapaamisesta ei makseta hyvitystä tai palauteta palkkiota, mikäli uusi aika on mahdollista järjestää.

 

Ylivoimainen este 

 • Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu esteestä, jota palveluntarjoaja ei voi voittaa tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna sopimuksen täyttämisen merkitykseen asiakkaalle. 

 • Palveluntarjoajasta johtuvissa ylivoimaisissa esteissä, Palveluntarjoaja järjestää korvaavan palvelun uutena ajankohtana.

7. Tekijänoikeudet

 

Ellei toisin ole mainittu, Palveluntarjoaja omistaa tekijänoikeudet kaikkeen sivustolla esitettyyn materiaaliin. Sinulla ei ole oikeutta

 • Uudelleenjulkaista tällä sivustolla julkaistua materiaalia

 • Myydä, vuokrata tai lisensoida tällä sivustolla julkaistua materiaalia

 • Muokata, jäljentää tai kopioida tällä sivustolla julkaista materiaalia

 • Jakaa tällä sivustolla julkaistua materiaalia

 

8. Vastuunrajoitukset

 

 • Palvelut ovat pääasiassa valmennuksia, kursseja ja yhteiskehittämistä, joihin vaikuttaa myös Asiakkaan oma osallistuminen. 

 • Palveluntarjoaja pyrkii auttamaan Asiakasta saavuttamaan halutut tulokset. Asiakas on kuitenkin yksin vastuussa tärkeiden henkilökohtaisten ja liiketoimintansa liittyvien päätösten tekemisestä. Palvelutarjoaja ei voi taata yrityksen liikevaihdollista menestystä. 

 • Asiakas ymmärtää myös, että tekniikan käyttö ei ole aina turvallista, ja hyväksyy siihen liittyvät riskit sähköpostin, tekstin, puhelimen, Zoomin, verkkopalvelun ja muun tekniikan käytössä. Palveluntarjoaja pyrkii huolelliseen tietoturvaan.

 • Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelut ovat Asiakkaan käytössä ilman pitkiä keskeytyksiä, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai käyttökatkoista.

 • Palveluntarjoaja ei ole vastuussa missään tilanteessa sellaisesta Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka ei ole aiheutunut Palveluntarjoajan törkeän huolimattoman tai tahallisen toiminnan seurauksena.

 • Palveluntarjoajan kokonaisvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa Asiakkaan Palvelusta maksamaan korvaukseen.

 

9. Tallentaminen

 

 • Palveluntarjoaja voi tallentaa yleisöä kursseilla, työpajoissa ja luennoissa ja käyttää materiaalia yrityksen myynnin ja markkinoinnin edistämiseen.

 • Osallistujana voit tallentaa materiaalia henkilökohtaiseen ja yrityksesi käyttöön. Kursseilla ja ryhmävalmennuksessa voi ottaa kuvia omaan käyttöösi tai sosiaaliseen mediaan, kunhan varmistat kuvausluvat muilta osallistujilta ja mainitset lähteen. Kunnioitathan aina tallenteissasi muita osapuolia. Kuvia ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen.

10. Immateriaalioikeudet

 

 • Kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet liittyen Palveluun, kuuluvat Palveluntarjoajalle. 

 • Asiakas ei saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväkseen immateriaalioikeuksien alaista materiaalia ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. 

 • Asiakkaalle jaettu materiaali on tarkoitettu vain hänen henkilökohtaiseen ja yrityksensä käyttöön. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty.

 

11. Ehtojen muuttaminen

 

 • Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä ehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla Asiakkaalle sähköpostitse muutoksista. 

 • Jos saatuaan muutosilmoituksen Asiakas ei enää halua jatkaa palvelujen käyttöä, voidaan palvelu lopettaa välittömästi. Tällöin Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle kirjallisesti sähköpostitse, ettei hyväksy ehtojen muutoksia. Tässä tilanteessa Asiakkaalla on oikeus saada palautus kaikista etukäteen maksetuista valmennustapaamisista.

 

12. Riitatilanteiden ratkaiseminen

 

 • Osapuolten väliseen sopimukseen, jonka osana nämä käyttöehdot ovat, sovelletaan Suomen lakia.

 • Erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli sovintoa ei saada aikaiseksi neuvottelemalla, ratkaistaan riidat Jyväskylän käräjäoikeudessa.

 • Yksytyisasiakkailla (kuluttajat) on oikeus saattaa erimielisyys myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

 

13. Yhteydenotot ja asiakaspalautteet

 

 • Valmennuksen lopussa asiakasta pyydetään antamaan palalutetta. Palautetta palvelusta voi antaa myös milloin tahansa.

 • Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tilauksestasi tai näistä ehdoista, ole yhteydessä sähköpostitse anna.sorko@bondauttaja.com

bottom of page