top of page

Inner Development Goals – Kestävää kehitystä sisältä ulospäin

Päivitetty: 30. kesäk.

Sisäisen Kehityksen Tavoitteet (Inner Development Goals, IDG) kuvaavat niitä taitoja, joita me ihmiset voimme itsessämme harjoittaa, voidaksemme todella toimia yhdessä kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi. Ne yhdistävät henkisen kasvun ja kestävän kehityksen. IDG-viitekehys on luotu tukemaan SDG:n (Sustainable Development Goals, YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteiden) toteutumista. SDG ei ole toteutunut toivotulla nopeudella ja vaikuttavuudella. Teknologiaa, resursseja ja kaikkea pitäisi olla, mutta ihmiset eivät ole kyenneet toimimaan yhtälössä riittävän tehokkaasti. Tähän tuskaan moni uskoo vastauksen löytyvän ihmistaitojemme avulla. 


IDG kolahti kovaa

Oli huikeaa löytää globaalin tason tunnustettu, tutkittu, aktiivisesti kehitettävä malli, joka tuntui kokoavan yhteen, selkeäksi ja kattavaksi kokonaisuudeksi kaikki intohimon kohteeni ja sen minkä olin sisälläni jo pitkään tunnistanut todeksi: sisäisen kasvun, sisältäpäin lähtevän kehityksen merkityksen, laajemman ajattelun, aidon bondaamisen, vaikuttavan yhteistyön ja olennaiset asiat toiminnan toteutuksellekin! Se tunne, kun olet uuden arvokkaan kaninkolon äärellä ja et malta odottaa päästäksesi hyppäämään ja löytämään sen kätkemät aarteet ja uudet ihmiset! Ja viestinnän ammattilaisena tunnistan IDG-viitekehyksen harkitun yksinkertaisuuden ja viimeistellyn visuaalisuuden tuoman arvon.  Tässä voi olla kaipaamani raamit, joiden avulla voin monipuolisesti viestiä ja fasilitoida transformatiivisten taitojen edistämistä organisaatioissa!


Mitä ovat Inner Development Goals?

Sisäisen kehityksen tavoitteet ovat joukko henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä tavoitteita, jotka keskittyvät henkiseen ja emotionaaliseen kasvuun. Näiden tavoitteiden avulla voimme kehittää taitoja ja ominaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä henkilökohtaiselle hyvinvoinnille ja yhteiskunnan positiiviselle muutokselle.

IDG:n viitekehyksen muodostavat viisi teemaa

 1. Oleminen (Being)

 2. Ajattelu (Thinking)

 3. Suhde muihin (Relating)

 4. Yhteistyö (Collaborating)

 5. Toiminta (Acting)

Näiden teemojen alla on edelleen 23 taitoa/ominaisuutta, jotka mahdollistavat teemojen monipuolisen käsittelyn.


Kuinka IDG yhdistää sisäisen kasvun merkityksen ja vaikuttavan yhteistyön

 1. Kokonaisvaltainen lähestymistapa IDGt eivät ole irrallisia tavoitteita, vaan ne muodostavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka yhdistää henkilökohtaisen kasvun ja yhteisöllisen kehityksen. Teemat ja taidot linkittyvät monin kerroksin toisiinsa.

 2. Selkeys ja suunta IDGt tarjoavat selkeän raamin. Kun tiedät, missä haluat seuraavaksi kehittyä, voit kohdistaa energiasi ja intohimosi asioihin, jotka tukevat sekä omaa että tiimisi kehitystä. 

 3. Yhteistyön vahvistaminen IDGt korostavat empatiaa, tunneälyä ja yhteisöllisyyttä, jotka ovat avainasemassa aidosti vaikuttavassa yhteistyössä. Kun tiimin jäsenet ymmärtävät itseään ja toisiaan paremmin, yhteistyö sujuu mutkattomammin ja luovemmat ratkaisut löytyvät helpommin.

 4. Syvempi merkitys Sisäinen kehitys tuo mukanaan syvemmän merkityksen tunteen. Kun keskityt kehittämään itseäsi ja auttamaan muita kasvamaan, koet tekemisesi entistä merkityksellisemmäksi. Tämä merkityksellisyys voi sytyttää innostuksen liekin uudella tavalla ja johtaa kestävämpiin tuloksiin.


Kuinka IDG tukevat SDG-tavoitteiden saavuttamista?

 1. Kestävämpien ratkaisujen löytäminen  Sisäinen kehitys auttaa meitä ymmärtämään, mikä on todella tärkeää. Kun kehitämme itsetuntemusta ja myötätuntoa, voimme tehdä valintoja, jotka tukevat sekä omaa että ympäristön hyvinvointia. Tämä on keskeistä SDG-tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.

 2. Vahvemmat yhteisöt IDGt edistävät yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä, mikä on tärkeää SDG-tavoitteiden saavuttamiseksi. Vahvat ja yhteenkuuluvat yhteisöt pystyvät paremmin vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin ja luomaan kestäviä ratkaisuja.

 3. Innovaatio ja luovuus  Kun keskitymme sisäiseen kehitykseen, avaamme oven innovaatioille ja luovuudelle. Tämä mahdollistaa uusien ratkaisujen kehittämisen, jotka voivat edistää kestävän kehityksen tavoitteita, kuten puhdasta energiaa ja vastuullista kulutusta.

 4. Pitkäjänteinen sitoutuminen Sisäinen kehitys auttaa meitä sitoutumaan pitkäjänteisesti tavoitteisiin. Kun tunnemme syvempää merkitystä ja yhteyttä tekemisissämme, olemme valmiita panostamaan enemmän ja pysymään motivoituneina kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.


Kuinka aloittaa IDG-matka tiimisi kanssa?

 1. Asettakaa yhteiset tavoitteet Keskustelkaa tiimin kanssa siitä, mitkä sisäisen kehityksen tavoitteet ovat teille tärkeitä. Määritelkää yhteiset tavoitteet, jotka tukevat sekä tiimin että yksilöiden kasvua.

 2. Kehittäkää tietoisuutta ja empatiaa Jos tämä sopii toimintatapoihinne, järjestäkää tiimimeditaatioita tai mindfulness-harjoituksia. Näiden harjoitusten avulla voitte lisätä tietoisuutta ja empatiaa, mikä parantaa tiimin sisäistä yhteistyötä.

 3. Osallistukaa koulutuksiin Etsikää koulutuksia ja kursseja, jotka tukevat sisäistä kehitystänne. Osallistukaa yhdessä ja jakakaa oppimanne tiimin kesken.

 4. Reflektoikaa säännöllisesti Pitäkää säännöllisiä reflektiohetkiä, joissa voitte pohtia menneitä kokemuksia ja oppia niistä. Tämä auttaa tiimiä oppimaan ja kasvamaan yhdessä.

 5. Yhteisölliset projektit Ottakaa osaa yhteisöllisiin projekteihin, jotka tukevat SDG-tavoitteita. Tämä ei ainoastaan auta yhteisöä, vaan myös vahvistaa tiiminne yhteishenkeä ja merkityksellisyyden tunnetta.


Jos itsesi ja ihmisten sekä kestävän tulevaisuuden tekeminen kiinnostavat, IDG-malli voi olla juuri se puuttuva palanen, joka antaa sinulle ja työllesi kirkkaat raamit ja kielen puhua siitä myös tiimisi kanssa. Kun keskitytte sisäiseen kehitykseen tiiminä, löydätte uudenlaisen yhteistyön tason, joka tukee myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Aloita IDG-matka tiimisi kanssa tänään. Ottakaa paljon pieniä askeleita ja huomatkaa kuinka ne johtavat teitä kohti tavoittelemianne kestäviä muutoksia. Muistakaa myös, että keveys ja leikkimielisyys tekevät hyvää vakavalle työlle.


Lue lisää IDG:stä ja ota yhteyttä, jos voin bondauttaa tiimiänne sisäisen kehityksen tavoitteisiinne.

24 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page